Nej, regneark er ikke det bedste værktøj til porteføljestyring

Hvis vi skal opsummere værdien af Captyst PPM til porteføljestyring af store projekter i ét ord, så er det ordet 'overblik'.

Mange store projekter er kendetegnet ved, at der ikke er tale om ét overblik, men om flere forskellige.

Nemlig de individuelle overblik som de forskellige projektledere sidder med, når de kigger på deres egne regneark. Men sandheden er, at hvis man ikke har ét samlet overblik med ajourførte data, så ved ingen reelt, hvor langt projektet er, eller hvordan det går med at overholde budgettet.

Udenforstående skatteborgere kigger ofte med stor undren på offentlige projekter, når de gang på gang overskrider budgetter og tidsfrister. Men hvis man selv er involveret i porteføljestyring af store projekter, kræver det ikke særlig megen fantasi at forestille sig, hvordan den slags overskridelser opstår, og hvorfor man første opdager det (for) sent i forløbet.

Hvor lang tid går der,

før du har adgang til alle relevante data?

Hånden på hjertet, hvis du som porteføljeansvarlig bliver bedt om at give et præcist billede af projektets status, hvor lang tid går der så, før du har adgang til alle relevante data, og før alle data er konsoliderede? Og er dine tal så i øvrigt justerede efter prisindex, og er der taget højde for ændrede valutakurser?

Hvor lang tid, det tager at indhente data, afhænger selvfølgelig af projektets art og størrelse. Men erfaringen viser, at ofte tager det så lang tid at opdatere projektets samlede, at når de aktuelle tal endelig er klar til at blive præsenteret, ja, så er de ikke længere aktuelle. 

Populært sagt er kernen i problemet regneark. Altså, ikke regnearkene i sig selv, for de er et fantastisk værktøj til rigtig mange ting. Men derimod det fænomen at hver enkel projektleder holder styr på sin del af projektet med sit eget personlige regneark. Dertil kommer, at projektlederne ofte sidder geografisk spredt og i øvrigt benytter forskellige rapporteringsprincipper. Alt sammen elementer, der gør det meget tidskrævende at indsamle data og svært at sikre høj datakvalitet.

Captyst har fokus på at løse den grundlæggende udfordring i porteføljestyring: Det manglende overblik.

Captyst PPM er et digitalt værktøj til økonomi- og kontraktstyring, som er skabt på baggrund af konkrete erfaringer med omfattende, offentlige byggeprojekter. Captyst har fokus på at løse den grundlæggende udfordring i porteføljestyring: Det manglende overblik. 

Captyst er et brugervenligt og intuitivt cloud-baseret værktøj, der trækker på én central database. Det betyder, at der ikke skal bruges tid på at konsolidere regneark og andre dokumenter. Og vigtigst af alt, så opdateres alle data løbende, så projektledelsen til hver en tid har fuldt overblik over alle projektets nøgletal i realtid og med fuld datahistorik. Dermed har ledelsen mulighed for at gribe tidligt ind i projekter, så snart  der opstår ændringer.

I samarbejde med vores kunder opdaterer vi løbende Captyst PPM, og vi indgår gerne i dialog med nye kunder om deres specifikke behov. 

CAPTYST PPM giver fuldt overblik over alle projektets dokumenter med tilknytning til:

Budgetlægning  /  Regnskabsaflægning  /  Budgetændringer  /  Kontraktstyring  /  Revision

C A P T Y S T  |  København

Østergade 17, 2. sal
1100 København K, Danmark
Tlf: (+45) 30 66 17 75
E-mail: [email protected]

C A P T Y S T  |  Aarhus

Skæringvej 88,
8520 Lystrup Danmark

Tlf: (+45) 30 66 17 75
E-mail: [email protected]

Copyright © 2015-2018, Captyst ApS | Persondatapolitik | Sitemap | CVR: DK37185698